Zhodnocení stavu stromů

Zhodnocení stromů je důležitou činností pro zajištění perspektivy stromů a provozní bezpečnosti v jejich okolí. Jde o vizuální nebo přístrojovou metodu s možností uřčení rozsahu návrhu pěstební péče (např. bez ošetření, technologie řezu, instalace bezpečnostní vazby, vytvoření torza nebo kácení). Výsledek bude zanesen na portál (stromypodkontrolou).

Provádíme:
  • základní inventarizaci: lokalizace dřeviny (zaměření GPS) a zjištění druhu dřeviny
  • měření dendrometrických údajů: změření průměru kmene, výšky koruny, průměru koruny a výšky nasazení koruny
  • vyhodnocení aktuálního stavu: určení vitality, zdravotního stavu, stability, stanovištních podmínek a cíle pádu
  • určení rozsahu pěstební péče: např. bez ošetření, technologie řezu, vytvoření torza nebo kácení, instalace bezpečnostní vazby
Pro sporné případy využíváme:
  • Tahovou zkoušku: zjistíme odolnost stromu proti vývratu a zlomu kmene
  • Akustický tomograf: který nám ukáže rozsah hniloby a poškození dřeva uvnitř kmene