Sečení travních ploch

Nedílnou součástí údržby ať už v urbanizovaném nebo volném prostředí patří sečení travních ploch. Zajistíme pro Vás údržbu parků, zahrad, zahrádek, silniční a vlakové koridory, městské a firemní pozemky a pozemky se speciálním režimem-v ochranném pásmu elektrického vedení.
Pro sečení svažitých a těžko přístupných pozemků používáme dálkově řízenou sekačku SPIDER ILD 02 s navijákem, která zvládne svah o sklonu 55°.

Též nabízíme údržbu travní plochy a náletů lidskou silou za použití křovinořezů.

Součástí zajištění údržby je i chemické ošetření zaplevelených ploch (ploty, zámková dlažba, kačírek, okraje obrubníků, odtokové kanály atd.).