Rizikové kácení stromů v Brně a okolí

Rizikové kácení stromů je nedílnou součástí péče o dřeviny, kdy už nelze strom stabilizovat řezem nebo využitím bezpečnostních vazeb korun stromů. Naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti s kácením ve ztížených podmínkách v blízkosti budov, parků, hřbitovů, silnic a v ochranném pásmu elektrického vedení NN, VN a VVN. Disponujeme potřebnou technikou pro rizikové kácení (štěpkovače, frézy, štípač, vozidla na odvoz dřeva a štěpky, certifikované spouštěcí komponenty ) a proškoleným personálem. Firma je pojištěna na škodu do 5mil. korun u pojišťovny Kooperativa.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách:
  • za použití lanových technik: kdy strom se tzv. rozebere, větve a kmen se postupně spouští přes kladku a spouštěcí buben aby nedošlo k poškození okolního majetku.
  • volné špalkování: kdy stromolezec nepoužívá spouštěcí techniku, jen využívá řezu a volného pádu uřezané části na přesné místo dopadu.
  • za použití vysokozdvižné plošiny či jeřábu: pokud nelze využít lanovou techniku musí přijít na řadu těžká technika ( např. havarijní či jinak nestabilní strom nebo nakloněný u břehu řek apod. ).
Prosté směrové kácení:
  • Jde o kácení ze země v předpokládaném směru pomocí záseku a hlavního řezu, je-li to nutné s využitím lan a klínů. Tato technika vyžaduje dostatek vymezení pracovního prostoru ve směru kácení.

Působíme především v regionu Brno a Jižní Morava.