Kvalifikace

V oboru arboristika se snažíme neustále se vzdělávat, profesně růst a získávat nové informace a poznatky.

  • Úspěšné absolvování komplexního studia praktické arboristiky (Arboristická akademie)
  • Český certifikovaný arborista - pozemní pracovník
  • Český certifikovaný arborista – specialista stromolezec (č. 318)
  • Kurz praktické stromolezecké záchrany
  • Obsluha motorové pily a křovinořezu
  • Odborná způsobilost k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • Školení - konference
  • Proškolení z vyhlášky 50/78 Sb. §4 pro práci na elektrickém vedení v ochranném pásmu NN, VN a VVN.