Zajištění stability stromů technickými prvky

Instalace bezpečnostních vazeb probíhá na destabilizovaných stromech, kde hrozí rozlomení kmene či části koruny. Účelem je prodloužení perspektivy stromu a zlepšení provozní bezpečnosti na daném stanovišti. Součástí instalace je evidence a pravidelná kontrola. Používají se pletené duté dynamické lana různé pevnosti dle potřeby nebo ocelová lana s nulovou průtažností.

Dynamickou vazbou:
Podstatou je umožnit stromu volný pohyb zajištěných větví, ale pouze do doby, kdy by tento pohyb překonal hranici, za kterou by hrozilo selhání větve popř. části stromu. Pak lano slouží jako záchytný systém. Je to preventivní opatření.

Statickou vazbou:
Se instalují na stromy, které mají silně sníženou provozní bezpečnost (např. prasklé tlakové větvení). Vazba se stává nedílnou součástí stavby stromu a nemá umožnit vzájemný pohyb zajišťovaných částí.

  1. Podkladnicová vazba: jedná se o spojení kmenů ocelovým lanem daného průměru s využitím dřevěných podkladnic, které se nainstalují pod ocelové lano, aby nezaškrcovaly kmen a umožnily volné přirůstání pletiv kmene v prostoru mezi nimi.
  2. Vrtaná vazba: se instaluje na stromy, které kromě zajišťovaného defektu nejsou biomechanicky oslabené, mají dobrou vitalitu a umožňují provrtání kmene bez zvýšeného rizika rozvoje dřevokazných hnilob.