Výsadba stromů

Nedílnou součástí oboru, kterým se (mimo jiné) zabýváme – tedy péče o dřeviny, je také výsadba stromů. Je to udržitelný způsob, který zajistí dostatek dřeva jako suroviny i pro příští generace. Výsadbě stromů právě z těchto důvodů věnujeme zvláštní pozornost.

Provádíme:
  • projekty a návrhy
  • výsadby stromů s následnou péčí

Ne vždy je záhodno vysadit na vykácené místo tentýž druh dřevin. Tak jako jiné obory, i ten náš je neustále obohacován o nové poznatky a na základě těchto aktuálních poznatků rozmýšlíme a provádíme vysazování dřevin na konkrétních místech. Jen správně zvolené dřeviny mohou na vybraném místě prosperovat. Vhodná volba je důležitá nejen z hlediska dlouhodobé existence stromů. Kvalitní dřeviny představují vklad do budoucího harmonického vzhledu krajiny, měst i obcí. V tomto ohledu je třeba uvažovat hodně do budoucna a zvažovat i případné další vlivy, které mohou na dřeviny působit.

Naše zkušenosti a vědomosti promítáme do projektů a návrhů. Uvědomujeme si, že každá oblast, či krajina je jedinečná, proto i k těmto návrhům přistupujeme individuálně.

Výsadba stromů Brno a okolí

Provádíme komplexní výsadbu stromů v Brně a okolí. Každá dřevina potřebuje trochu jinou pozornost. Po výsadbě zajišťujeme také následnou péči o stromy.