Rizikové kácení stromů za použití lanových technik

Rostlé stromy jen těžko pokácíte najednou. V těchto případech je nutné jednotlivé části stromu odřezávat a spouštět po kusech k zemi. V těchto případech je vhodné využití lan při kácení stromů. Rizikové kácení stromů za použití lanových technik využíváme především v místech s omezením prostoru, v zastavěných částech nebo v místech, kde by mohlo pokácení poškodit okolní vegetaci. Častokrát doplňuje lanovou techniku i těžká technika typu jeřáb nebo plošina.

Stromolezec musí být při práci velmi opatrný a vykazovat ohromnou fyzickou zdatnost. Jedná se o velmi časově náročný proces, který je ovšem nezbytný. Stromolezec v tomto případě potřebuje ke své práci asistenty, kteří sundávají odřezané kusy dřeviny z lan a nahoru mu posílají potřebný materiál k jeho výkonu.

Rizikové kácení stromů za pomoci lanových technik je činnost fyzicky a časově velice náročná. Kromě samotného lezce pracujícího na stromě, je při této činnosti nutná asistence nejméně ještě jednoho dalšího zkušeného pracovníka, který spouští na laně odřezávané kusy stromu a posílá nahoru lezci pomocný materiál.