Měření stojících stromů

Jak se odhaduje výška stromu? Existuje několik jednoduchých způsobů, jak zjistit přibližnou výšku stromu. Hrubý odhad výšky stromu můžete získat pomocí následujících metod.

Odhad výšky stromu dle okolních objektů

1. Porovnejte s měřitelným předmětem v blízkosti kmene, např. sloupem nebo domem, jehož výšku znáte nebo můžete změřit. Případně se z dálky podívejte, kolikrát se objekt vejde do stromu.

Můžete to také odhadnout z fotografie pořízené nejlépe z co největší vzdálenosti (abyste měli co nejmenší perspektivní zkreslení stromu), ale s co největším faktorem zvětšení (abyste měli co nejmenší zkreslení objektivu).

Úhlové měření

2. Mnohem přesnější metoda je založena na úhlovém měření. Jděte od základny kmene do místa, kde vidíte vrchol stromu pod úhlem 45° (což můžete zkontrolovat rukou). Výška stromu se pak rovná vzdálenosti ke stromu (např. 25,50 m) + výšce vašich očí (vzdálenost od země k vašim očím, např. 1,50 m), dohromady tedy 27 metrů.

Jde o to, že pokud je v pravoúhlém trojúhelníku (trojúhelník s úhlem 90°, roh strom-země) a ostatní úhly jsou přesně 45° (úhel mezi přímkou a zemí), mají obě úzké strany přesně stejnou délku. To znamená, že výška stromu se pak rovná vzdálenosti stromu od pozorovatele. Protože však oči nejsou v úrovni země, musíte přidat vlastní výšku očí navíc.

Pokud si několikrát procvičíte pravidelnost svých kroků např. 0,80 metru, pak můžete poměrně rychle určit výšku takřka čehokoliv. Pokud správně měříte kroky (nebo používáte metr k měření vzdálenosti ke stromu) a pokud jste dostatečně schopni určit úhel 45° (nebo použijete úhloměr či klinometr), pak může být takový odhad výšky teoreticky přesný. Nezapomeňte však, že na samotné měření výšky je třeba pohlížet velmi kriticky.

Pokud si myslíte, že váš odhad úhlu 45° není dobrý, můžete jej provést také následujícím způsobem. Vezměte si tyč dlouhou asi 30 až 60 cm a držte ji ve svislé poloze s nataženou vodorovnou paží. Odstupujte od stromu tak dlouho, dokud nebude vrchol stromu z vašeho pohledu stejný jako vrchol hole. Pak otočte hůl vodorovně a všimněte si bodu na zemi označeného špičkou hole, který je od vás stejně daleko jako strom. Výška stromu se rovná vzdálenosti od stromu k tomuto bodu.

Tyto metody předpokládají, že strom neroste na svahu a lze určit jeho vrchol. Kvůli okolním stromům nebo kulatému tvaru koruny může být skutečný vrchol stromu pozorovateli skryt. Také "vzdálenost ke stromu" není zcela správně: mělo by být "vzdálenost k ortogonálnímu průmětu vrcholu stromu na zem". Rozdíl mezi "vzdáleností ke stromu" a průmětem je polovina průměru (poloměru) stromu u země.

Ostatní metody měření

3. Třetí a nejpřesnější metodou je vylézt na vrchol stromu a spustit na něj měřicí pásmo. Samozřejmě by se to mělo dělat pouze za mimořádných bezpečnostních opatření. Tato metoda se proto používá jen zřídka.

Profesionální stromolezci měří výšku stromů pomocí klinometru, kterým lze měřit různé vzdálenosti a úhly. V posledních letech se stále častěji používají ruční laserová zařízení, která brzy nahradí tradiční sklonoměry. Pomocí stejných vzorců z goniometrie (jak bylo uvedeno výše) lze vypočítat výšku.

Potřebujete přesnou hodnotu? Kontaktujte nás

Jsme specialisté na dřeviny. Zabýváme se nejen kácením dřevin, ale také jejich péčí a měřením. V případě jakýchkoliv dotazů či poptávce našich služeb nás neváhejte kontaktovat.