Práce na Korsice

Naše firma byla přizvána ke spoluúčasti na projektu financovaného EU k záchraně původních porostů kaštanovníku setého (Castanea sativa) na Korsice. Jednalo se převážně o Zdravotní řez S-RZ. Akce probíhala v oblasti Pianello.

Kontaktní formulář