E.ON

  • Výřez náletových dřevin, rizikové kácení a redukční řezy v ochranném pásmu NN a VN.
  • Ekologická likvidace dřevní hmoty štěpkováním.

Kontaktní formulář