ČEPS

  • Výřez náletových dřevin, rizikové kácení a redukční řezy v ochranném pásmu VVN.
  • Údržba zatravněných ploch v elektrických rozvodnách VVN.
  • Ekologická likvidace dřevní hmoty štěpkováním.

Kontaktní formulář