České Dráhy

  • Rizikové kácení v ochranném pásmu trakčního vedení.
  • Sečení travních ploch včetně keřových a ruderálních porostů.
  • Ekologická likvidace dřevní hmoty štěpkováním.

Kontaktní formulář